MENU

Spørgsmål og svar

Flexicu er deleportalen for arbejdskraft Nye muligheder kræver svar på spørgsmål. Har du flere, end dem, vi har listet, er du velkommen til at kontakte os.

Hvad får jeg ud af det som udlejer?
Du gør dine fleksible medarbejdere tilgængelige for andre på flexicu. På den måde kan du beholde dine medarbejdere samtidig med at du får dækket dine lønomkostninger i perioder, hvor du ikke har ordrer eller arbejde til alle dine medarbejdere.
Hvad får jeg ud af det som lejer?
Du får adgang til andre virksomheders fleksible medarbejdere til kostpris. Det er medarbejdere som har en fast tilknytning til arbejdsmarkedet, og derfor har mere erfaring. Derudover slipper du for dyre vikarløsninger og nedslidning af dine gode medarbejdere. Samtidig sparer du også omkostninger til at rekruttere og træne medarbejdere.
Hvad er fordelen for medarbejderen?
Medarbejderen får jobtryghed og sikring af indkomstforhold. Nedgang i ordrer behøver derfor ikke at give frygt for fyring. Man bliver blot lånt ud i perioden. Derudover får medarbejderen en mere varieret hverdag med mulighed for at se andre virksomheder.
Er det løndumping?
Nej, tværtimod. Det er en forudsætning, at virksomheder, der anvender flexicu skal følge dansk lovning – herunder relevante overenskomster. Det er udlejeren som sparer hele eller dele af lønomkostningen, når medarbejderen står ledig. Medarbejderen mærker ingen forskel.
Hvem kan deltage?
Der er visse typer af virksomheder/brancher, hvor det er mere oplagt at bruge flexicu end andre, men i princippet er alle virksomheder velkomne til at deltage.
Er flexicu et vikarbureau?
Nej, det er det ikke. Du handler direkte med de virksomheder, der har ledig kapacitet til rådighed.
Hvilken form for arbejde tilbyder flexicu?
Flexicu sætter ingen begrænsninger for, hvilken type af arbejde, der kan blive udbudt. Så længe dansk ret inklusive arbejdsmarkedets overenskomster bliver overholdt er det op til brugerne af flexicu at vurdere, hvilken form for arbejde man vil henholdsvis udleje og leje.
Hvad gør jeg første gang jeg vil udleje mine medarbejdere?
Du logger ind på flexicu-portalen, og tilmelder dig med dit CVR-nummer. Herefter skal du tilføje det eller de arbejdsområde(r) du vil udleje dine medarbejdere inden for, og du kan i forlængelse heraf gå i gang med at oprette og udleje medarbejdere.
Hvad gør jeg når jeg vil leje ansatte?
Du logger ind på flexicu-portalen, og tilmelder dig med dit CVR-nummer. Herefter skal du tilføje det eller de arbejdsområde(r) du vil leje medarbejdere inden for, og du kan i forlængelse heraf via ”find arbejdskraft” få et overblik over ledig arbejdskraft i dit område.
Hvordan med kvaliteten af medarbejderne?
Portalen giver dig adgang til at leje medarbejdere, som udlejer ikke vil fyre. Det betyder, at du som lejer får en kvalificeret medarbejder stillet til rådighed til kostpris. Alle udlejede medarbejdere kan vurderes efter udført arbejde, og ratingen er tilgængelig for alle.
Hvad koster det mig at bruge flexicu?
For at stille portalen til rådighed opkræver Flexicu et mindre servicegebyr af prisen for den enkelte lejeaftale. Dette servicegebyr vil altid udgøre en procentsats af den samlede totale lejesum.
Hvad er inklusiv i lejen?
Lejen er inklusiv alle personlige omkostninger til medarbejderne, feriepenge, sociale omkostninger, arbejdsskadeforsikringer etc. Baggrunden for dette er, at disse omkostninger bliver betalt af den udlejende virksomhed.
Hvordan fungerer faktureringen?
Lejer og udlejer handler direkte med hinanden på baggrund af de fakturaer og kreditnotaer, som flexicu løbende genererer. Hver måned sender vi en separat regning for vores serviceydelse.
Hvordan betaler jeg?
Som lejer betaler du den aftalte pris på baggrund af de fakturaer som du modtager fra udlejerne.
Hvordan bliver jeg betalt?
Som udlejer modtager du løbende en oversigt over de medarbejdere du har udlejet, samt til hvilken pris de har været udlejet. På baggrund af disse oplysninger kan du fakturere de virksomheder som har lejet dine medarbejdere.
Hvor længe kan man udleje eller leje medarbejdere?
Platformen stiller medarbejderne til rådighed på daglig basis, men det er op til udlejer at vurdere, hvor længe man vil stille en medarbejder til rådighed. Det er ligeledes op til lejer, hvor længe man vil leje en medarbejder.
Hvem har ansvaret for medarbejderen?
Når arbejdet udføres er det den lejende virksomhed, som har ansvaret for medarbejderne. Arbejdet sker under lejers ledelse samt lejers forsikringer. Vi opfordrer dog til at man for god ordens skyld kontakter sit forsikringsselskab for præcis afklaring.
Book en kvalificeret medarbejder nu!
Vil du vide mere eller booke en medarbejder så ring eller skriv til os nu. Vi sidder klar.
Kontakt os
71 74 77 97
Nyheder
04 mar 2018
Lej en håndværker gennem flexicu
Lej en håndværker gennem flexicu i marts
29 jan 2018
Industri og Håndværk
Elektriker, Lager, Maskinfører, Smed, Tømrer
23 jan 2018
Kontor og Økonomi
Jura, HR, Tolk, Økonomi
Arbejdsmarkedet bliver digitalt - vil du med?
Den nye automatisering giver arbejdsgivere og ansatte mulighed for en helt ny dansk Flexicurity-model. Vi kalder den flexicu.