MENU
15 okt 2018

Vikarbureauer – sikke en vækst i vikarer!

Vi har i flexicu kigget lidt nærmere på vikarbranchen, brug af vikarer og tallene bag. Læs med her og find ud af om brugen af vikarbureauer og vikarer er højere end før finanskrisen

Vikarbureauer – sikke en vækst i vikarer!

 

Vi har i flexicu kigget lidt nærmere på vikarbranchen, brug af vikarer og tallene bag.

 

Vikarbureauer 2018 - væksten er stoppet 

Vi skrev i foråret 2018 om, hvordan væksten inden for vikarbureauer var steget år efter år siden finanskrisens afslutning. Samtidig skrev vi, at vi forudså at denne vækst i brugen af vikarbureauer ville fortsætte i 2017. Vi tog fejl!

 

Vikarbureauer omsatte for 12,5 milliarder i 2017

 

I 2016 var den samlede omsætning for vikarbureauer på 13,1 milliarder, men den faldt i 2017 til 12,5 milliarder. Dette var det første fald siden 2010. Det er dog værd at bemærke, at på trods af dette fald så er 2016 det eneste år, hvor vikarbureauer har omsat for mere end i 2017. Vi har altså nået en midlertidig top, men vi forventer, at der vil blive slået en ny rekord inden for de kommende år efterhånden som både virksomheder og lønmodtagere søger mere og mere fleksibilitet.

 

Et højt antal fuldtidsbeskæftigede

På trods af at de danske vikarbureauer ikke slog rekorden for omsætning så slog de omsætningen for antallet af fuldtidsbeskæftigede i vikarbranchen. Det følger af DIs rapport, at ca. 1 procent af den samlede lønmodtagerbeskæftigelse i Danmark er ansat gennem vikarbureauer. Hvis vi sammenholder dette med den faldende omsætning, må det alt andet lige betyde, at det er blevet billigere at hyre vikarer i 2017 end det var i 2016. Hvorvidt denne omsætningsnedgang går ud over profitten hos Danmarks vikarbureauer, eller om det rammer vikarerne melder historien ikke noget om. 

 

Rapporten i sin helhed

Hvis du vil læse mere om de danske vikarbureauer sundshedstilstand så kan du finde DIs årsrapport direkte via dette link. Vores synspunkt om at flexicu er fremtidens vikarbureau kan du finde via dette link.

 

Vikarbureauer - firmaerne elsker dem! 

Avisen.dk har kigget nærmere på en ny undersøgelse som Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har lavet, og her er konklusionen, at firmaerne elsker vikarbureauer fordi de gennem bureauerne kan få fleksibel arbejdskraft. Dette skyldes i følge Dansk Erhverv det økonomiske opsving som gør at virksomhederne har mere og mere brug for fleksible medarbejdere. Artiklen kan læses her.

 

3F er ikke imponeret

3F har en lidt anden opfattelse. De erkender, at virksomhederne har brug for fleksible medarbejdere, men de er bekymret for, om øvelsen blot går ud på at erstatte fastansatte medarbejdere med vikarer fra vikarbureauer. "Det er bekymrende at virksomhederne ansætter flere vikarer, hvis det er udtryk for, at arbejdsgivere i mindre grad vil give lønmodtagere et fast arbejde". Grunden til dette er selvsagt at man har brug for en fast indtægt til at betale for faste udgifter. 

 

Hvilke branche bruger vikarer?

 

Rapporten går også i dybden med inden for, hvilke brancher det er firmaerne hovedsageligt benytter vikarbureauer. Ikke overraskende er det bl.a. salg, lager og logistik, forskellige håndværkere som f.eks. tømrere og elektrikere, og derudover bliver der også brugt mange vikarer på hospitalerne. 

 

 

Dansk Industris årsrapport for 2017 om vikarer

Ifølge Dansk Industris årsrapport for 2017 arbejder over 23.000 danske lønmodtagere nu som vikarer. Det er det højeste antal vikarer siden finanskrisen, og mon ikke antallet af vikarer er blevet øget væsentligt i mellemtiden? Det tror vi i hvert fald på den nye rapport vil vise når den kommer i løbet af sommeren.

 

VIKARBUREAUER OG VIKARER - FAKTA

 

  • Løstansatte vikarer udgør en større og større andel af firmaernes arbejdskraft
  • Både den private og offentlige sektor bruger vikarer og vikarbureauer
  • De fleste firmaer, der benytter vikarer og vikarbureauer har færre end 50 ansatte
  • De fleste (ca. 40%) vikarer er unge under 30 år
  • De fleste (ca. 80%) vikarer har ingen kompetencegivende erhvervsuddannelse
  • De resterende (ca. 20%) vikarer har en kort, mellemlang eller lang videregående uddannelse
  • Mellem 20-25% vikarer har en anden etnisk oprindelse end dansk

  

Vores økonomiske vækst trækker det øgede brug af vikarer og vikarbureauer

Baggrunden for den markante stigning i brugen af vikarer og vikarbureauer skal hovedsageligt findes i den økonomiske vækst vi har haft i forbindelse med at vi kom ud af finanskrisen. Siden 2011 har vi i gennemsnit øget væksten med knap 2% om året. I takt med stigningen i væksten er både brugen af vikarer og fastansatte steget markant. Men er den øgede brug af vikarer så udtryk for at der ikke er flere personer at ansatte? Svaret er formentlig nej, idet vi stadig har mere end 100.000 arbejdsløse i Danmark.

 

Vækst i vikarer

 

Lav arbejdsløshedsprocent, men stadig over 100.000 arbejdsløse

Arbejdsløsheden nåede i procent et nyt lavpunkt i februar, idet kun 4,1 % af den danske arbejdsstyrke på dette tidspunkt stod uden job. Dette er et flot og lavt tal, men der er dog – trods alt – stadig 110.800 personer ledige. Den øgede brug af vikarer og vikarbureauer skal derfor nok snarere findes i behovet for fleksibel arbejdskraft og måske en frygt for at hyre for mange personer man efterfølgende ikke kan komme af med.

                                                                      

Vil firmaerne så i fremtiden kun bruge vikarer og vikarbureauer?

I forlængelse af ovennævnte er det derfor interessant at overveje, hvorvidt firmaerne så i fremtiden ”kun” vil bruge vikarer, hvilket vil resultere i en større og større brug af vikarbureauer. Dette er nærliggende at tro, og hvis vi ikke som samfund holder øje med udviklingen kan vi meget vel ende et sted, hvor en stor del af arbejdsstyrken er enten vikarer eller freelancere.

 

Vikarbureauer - derfor er flexicu et godt alternativ

Grunden til at vi har skabt flexicu er netop for at hjælpe firmaer med at gøre deres arbejdsstyrke fleksibel så de i højere grad kan hyre og efterfølgende undgå at fyre, men i stedet udleje medarbejderen i en kortere eller længere periode. På den måde får man både selv og den lejende virksomhed en mere effektiv arbejdskraft end, hvis man hele tiden bruger traditionelle vikarer og vikarbureauer.  

 

Med flexicu har vi forsøgt at skabe et værktøj som firmaer kan bruge på en let og overskuelig måde så de undgår de konstante hyringer/fyringer og brugen af effektive vikarløsninger, hvor det er muligt.

 

Der vil altid være et behov for vikarer og vikarbureauer

Det er dog vigtigt at understrege, at der formentlig altid vil være et behov for brugen af vikarer gennem et vikarbureau fordi dette er med til at understøtte det meget fleksible arbejdsmarked som vi kender i Danmark. Så længe vores økonomiske vækst fortsætter vil antallet af jobs stige, og dette vil give god mulighed for at vikarer kan prøve diverse jobs af inden de eventuelt bliver fastansat.

Book en kvalificeret vikar nu!
Vil du vide mere eller booke en vikar så ring eller skriv til os nu. Vi sidder klar.
Kontakt os
71 74 77 97
Nyheder
15 okt 2018
Vikarbureauer – sikke en vækst i vikarer!
Vi har i flexicu kigget lidt nærmere på vikarbranchen, brug af vikarer og tallene bag. Læs med her og find ud af om brugen af vikarbureauer og vikarer er højere end før finanskrisen
17 maj 2018
Er flexicu fremtidens vikarbureau?
Vi bliver ofte spurgt, hvorvidt vi anser os selv for værende et vikarbureau. Selv om vi har visse ligheder med et vikarbureau, kan vi dog på ingen måde sammenlignes med et traditionelt vikarbureau. Til gengæld mener vi, at det er mere nærliggende at kalde os fremtidens vikarbureau. Læs videre og find ud af hvorfor.
17 maj 2018
Øget fleksibilitet hos selvstændige
Nyt firma skaber øget fleksibilitet hos selvstændige i Smørum, Ballerup og omegn
Flexicu - fremtidens vikarbureau
Flexicu er den nye udfordrer til vikarbureauer forstået på den måde, at vi vil gøre alle virksomheder til et vikarbureau og alle medarbejdere til en vikar. Det lyder måske slemt, men det er det faktisk ikke. Læs mere om idéen i en af vores mange artikler om vikarbranchen og vikarbureauer, eller kontakt os på telefon eller email.