MENU
20 apr 2018

Beskæftigelsen er på sit højeste siden finanskrisens start – men hvad med produktiviteten?

Mediebilledet har i den seneste tid været præget af nyheden om at beskæftigelsen er på sit højeste, siden finanskrisens start. Det er et udtryk for at der er gang i hjulene i den danske økonomi – en god nyhed. Hvad med produktiviteten? Får vi egentlig nok ud af de kvalificerede medarbejdere vi ansætter, og hvad med alle de vikarer vi bruger? Giver hvert input til virksomhederne et tilstrækkeligt output?

I Danmark ligger produktiviteten højt set med internationale briller. Vi er med andre ord blandt verdens bedste til at få mest mulig værdi ud af hver eneste arbejdstime og hver eneste krone, som vi bruger på at producere service, maskiner eller råvarer. Det skyldes ikke mindst, at vi indtil nu løbende har tilpasset os til den globale konkurrence - og det skal vi blive ved med.

For at følge med udviklingen og forblive i verdensklasse vedr. produktivitet er der lavet en række anbefalinger fra Det Økonomiske Råd – vismændene, som bl.a. inkluderer lavere topskat, mere udlicitering i den offentlige sektor og en sænkning af elafgiften. Ydermere er der megen tale om automatik, robotteknologi, brug af vikarer og effektivisering af arbejdspladser – en interessant udvikling, som uden tvivl vil blive en central del af alles arbejdsliv i fremtiden.

I de fleste brancher oplever man perioder med skiftende arbejdsbelastning, det er en udfordring for produktiviteten, og bl.a. vikarer bruges i vid udstrækning for at maksimere produktiviteten. 

Perioderne med stor arbejdsbelastning er en udfordring, idet kvalificerede medarbejdere pålægges overarbejde, det er dyrt for virksomheden og nedslidende for medarbejderne. For at lette belastningen kan man vælge at supplere sin arbejdsstyrke med vikarer. Dog er disse vikarer ofte dyrere end ens egne kvalificerede medarbejdere, og vikarer er sjældent lige så kvalificerede. Ydermere kræver det ressourcer at lære vikarer op til arbejdsopgaven. Produktiviteten falder derfor, idet man tager mindre kvalificerede medarbejdere (vikarer) ind eller udmatter eksisterende medarbejdere. Man tilføjer altså en større mængde input, men får ikke tilsvarende større output. 

Perioderne med mindre arbejdsbelastning fordrer en anden type udfordringer for produktiviteten; de kvalificerede medarbejdere har ikke mulighed for at levere et godt output, idet opgaverne ikke findes. Det koster virksomheden dyrt, da de stadig skal have deres løn, selvom der ikke er arbejde at udføre. Specielt de kvalificerede medarbejdere bliver utrygge ang. deres jobsikkerhed, når der i perioder ikke er nok arbejde til alle medarbejdere. 

Der er et – for os – naturligt og overset skridt som kan tages i forhold til at forbedre produktiviteten i de danske virksomheder, inden brug af vikarer og før robotterne kommer. Vi kan hjælpes ad med at dele vores kvalificerede medarbejdere ved udsving i arbejdsbelastningen.

Flexicu er en platform hvor virksomheder kan ind- og udleje medarbejdere når der er behov. Konceptet er at en virksomhed kan lægge deres fastansatte kvalificerede medarbejdere ud i portalen, i den periode som de kan lejes. En anden virksomhed lejer den kvalificerede medarbejder i den angivne periode hvorved lønomkostningerne til den udlejede medarbejder dækkes af den indlejende virksomhed. En situation, som gør, at en kvalificeret medarbejder med overskudskapacitet anvendes i en virksomhed, som har brug for ekstra kapacitet i en periode. Win-win.

Hos Flexicu er vi er helt enige med vismændene i, at en høj vækst i produktiviteten er helt central, hvis Danmark skal blive ved med at være et af verdens mest velstående lande – og det skal vi! Vi tror dog på at der må være en smartere vej inden brugen af robotter og vikarer.

Så lad os begynde at tænke på en ny måde, ind- og udleje af vores alles kvalificerede medarbejdere i stedet for brug af robotter og vikarer. 

Hvad siger I til det – skal vi deles om arbejdet?

Book en kvalificeret vikar nu!
Vil du vide mere eller booke en vikar så ring eller skriv til os nu. Vi sidder klar.
Kontakt os
71 74 77 97
Nyheder
15 okt 2018
Vikarbureauer – sikke en vækst i vikarer!
Vi har i flexicu kigget lidt nærmere på vikarbranchen, brug af vikarer og tallene bag. Læs med her og find ud af om brugen af vikarbureauer og vikarer er højere end før finanskrisen
17 maj 2018
Er flexicu fremtidens vikarbureau?
Vi bliver ofte spurgt, hvorvidt vi anser os selv for værende et vikarbureau. Selv om vi har visse ligheder med et vikarbureau, kan vi dog på ingen måde sammenlignes med et traditionelt vikarbureau. Til gengæld mener vi, at det er mere nærliggende at kalde os fremtidens vikarbureau. Læs videre og find ud af hvorfor.
17 maj 2018
Øget fleksibilitet hos selvstændige
Nyt firma skaber øget fleksibilitet hos selvstændige i Smørum, Ballerup og omegn
Flexicu - fremtidens vikarbureau
Flexicu er den nye udfordrer til vikarbureauer forstået på den måde, at vi vil gøre alle virksomheder til et vikarbureau og alle medarbejdere til en vikar. Det lyder måske slemt, men det er det faktisk ikke. Læs mere om idéen i en af vores mange artikler om vikarbranchen og vikarbureauer, eller kontakt os på telefon eller email.